x 
Cart empty

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Értékelemzési Szemle - 2006/1. szám kivonata

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Ára: 4.500.-Ft
A kiadványok megvásárolhatók a MÉT Titkárságán, előzetes egyeztetés alapján.

1.     Dr. Nádasdi Ferenc (CVS), Szekeres Klára (CVS): AZ ÉRTÉKELEMZÉS OKTATÁSÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

2.     Tarjáni István (CMC, CVS): A KOMMUNIKÁCIÓ FONTOSSÁGA AZ ÉRTÉKELEMZŐ TEAMVEZETŐ GYAKORLATÁBAN

3.     Szekeres Klára (CVS): AZ ÉRTÉKELEMZÉS OKTATÁSÁNAK ÉS AZ AVS MINŐSÍTÉS MEGSZERZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FELSŐOKTATÁSBAN

4.     Tarjániné Illés Marianna Tünde (CMC, AVS): AZ ÉRTÉKELEMZÉS ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT TALÁLKOZÁSI PONTJAI

5.     Horváth László: ÉRTÉKELEMZÉS ALKALMAZÁSA AZ ELMÚLT 10 ÉVBEN A VASÚTI VONTATÓJÁRMŰ JAVÍTÁSBAN

6.     Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária (AVS) - Dr. Nádasdi Ferenc (CVS): HITELEZÉS ÉS ÉRTÉKELEMZÉS

7.     Dr. Hegedűs József (CVS): MOZGÁSFEJLESZTŐ SZABADTÉRI JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA AZ ÉRTÉKELEMZÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL

8.     Fodor Árpád (CVS): AZ USA UTÁN AZ EU-BAN BESZÁMOLÓ A 2006. ÉVI EU ÉRTÉKELEMZÉSI KONFERENCIÁRÓL (BRIGHTON, U.K., 2006. SZEPTEMBER 14-15.)

AZ ÉRTÉKELEMZÉS OKTATÁSÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

A Magyar Értékelemzők Társaságának elnöke és a Minősítő Bizottság vezetői tisztét ellátó alelnöke közösen foglalják össze a társaság fontosabb tevékenységét és eredményeit a képzés helyzetének bemutatására fókuszálva. A cikkben a 2000-2006. évek statisztikai adatainak bemutatásán túlmenően helyet kapnak a képzés-minősítés fejlesztésével kapcsolatos tervek, melyek szorosan kapcsolódnak mind a SAVE International, mind az EU értékelemzési szervezetének tevékenységéhez.

A KOMMUNIKÁCIÓ FONTOSSÁGA AZ ÉRTÉKELEMZŐ TEAMVEZETŐ GYAKORLATÁBAN

A professzionális értékelemző teamvezető jellemzője, hogy hivatásának része a módszertani fejlesztés és szisztematikusan keresi a team munka eredményességét kedvezően befolyásolni képes korszerű ismereteket, eszközöket. Az értékelemzés magas színvonalú, szakszerű működtetésére, az optimális megoldási változatok kidolgozására való törekvéssel szemben ható tényező az élőmunka költségeinek aránytalan növekedése. Egyre inkább előtérbe kerül a team hatékonyabb működtetését eredményezni képes eszközök ismerete, az érték-elemzői tudástár ilyen irányú fejlesztése. A Szerző egy speciális tudományközi területen, az értékelemzés és a kommunikáció relációjában mutatja be a hangsúlyos értékelemzés-specifikus jellemzőket az ezirányú teamvezetői ismeretei és gyakorlati tapasztalatai alapján. Az értékelemzési teamek vezetőinek és tagjainak munkáját nagymértékben befolyásolja az együttműködés minősége. A Szerző új aspektusban ismerteti a kommunikáció fontosságát. Ismertetésre kerül az értékelemzési munka végig vitelének a kommunikáció területéhez való szoros kötődése. A cikk a célok el-érésén keresztül világít rá az értékelemzés tudományközi relációinak fejleszthetőségére. A Szerző a magyarországi „2004-2005. évi Legjobb Tanácsadási Projekt – VTMSZ Garai Tamás Díj” 2. helyezését érte el egyik értékelemzési projektjének bemutatásával, emellett a „2005-2006. évi Legjobb Tanácsadási Projekt – VTMSZ Garai Tamás Díj” 1. helyezését érte el egy stratégiai projektmenedzsment tárgyú pályaművével.

AZ ÉRTÉKELEMZÉS OKTATÁSÁNAK ÉS AZ AVS MINŐSÍTÉS MEGSZERZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FELSŐOKTATÁSBAN

A Szerző jelentős oktatási tapasztalattal rendelkezik mind a felsőoktatás, mind a felnőttoktatás területén, valamint a SAVE (Amerikai Értékelemzők Társasága) AVS minősítéséhez kapcsolódó oktatásban és a vizsgáztatásban is rendszeresen részt vesz. Jelenleg a Magyar Értékelemzők Társaságának Alelnökeként a Minősítő Bizottság Elnöke. Ismerteti az oktatás jellegét, a tantárgy iránti érdeklődés alakulását, összehasonlítja, értékeli a műszaki- és gazdasági felsőok-tatás keretében folyó képzést a hallgatók alapismereteinek függvényében. Tapasztalatait összegezve megállapítja, hogy a magyarországi alapfokú érték-elemzési oktatás igen magas színvonalú, elemzi a felnőttképzés és felsőoktatás keretében megvalósuló képzések, valamint az AVS vizsgáztatás sajátosságait, és javaslatokat tesz a magyarországi sajátosságok figyelembe vételére.

AZ ÉRTÉKELEMZÉS ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT TALÁLKOZÁSI PONTJAI

A cikk bemutatja, hogy az értékelemzési eljárás és alkalmazott módszertana hogyan illeszthető napjaink divatos és új módszertanokat alkalmazó vezetési tanácsadási eszközeinek egyikéhez. Párhuzamosan kerül bemutatásra két olyan eljárás (értékelemzés és projekt ciklus menedzsment), amelyeket széles körben sok-sok szakember alkalmaz különböző célok elérése érdekében. Az eljárások során az alkalmazók egyaránt felhasználnak hasonló, illetve eltérő módszertani és eljárás elemeket. A leírás során szinte minden szakasz a párhuzamok, a be-azonosítható jellemzők és az eltérések bemutatására koncentrál annak érdekében, hogy minél több aspektusból is érzékeltetésre kerüljenek a két eljárás jellemzői. A szerző összességében egy sajátos, egyedi gondolatot és módszertani összevetést kíván tárni az Olvasó elé, melynek egyes elemeit CMC minősítésű vezetési tanácsadóként fejlesztett ki és alkalmaz sikeresen.

ÉRTÉKELEMZÉS ALKALMAZÁSA AZ ELMÚLT 10 ÉVBEN A VASÚTI VONTATÓJÁRMŰ JAVÍTÁSBAN

A MÁV Északi Járműjavító Kft. fő tevékenysége a vasúti vontatójárművek fel-újítása. A felújítás során alapvető cél megfelelni azon tulajdonosi-megrendelői igénynek, hogy az elvégzett vontatójármű felújítások eredményeképpen, az átlagosan 25-35 éves járművek újszerű állapotban további 10-15 évig magas üzemkészséggel, jelentősebb ráfordítások nélkül tovább üzemeltethetőek legyenek. Természetesen e cél megvalósítása során mindenkor kiemelt szempont a költségek minimalizálása. A Szerző a MÁV Északi Járműjavító Kft. nagy gyakorlattal rendelkező leader-manager-e. A társaság 10 éves értékelemzési tapasztalatai alapján e cikkben bemutatja azt az utat, amely végül is az Anyaggazdálkodási rendszer érték-elemzésével eljuttatta a társaságot - a BUDAVAT Értékelemzési Kft. szakembereivel (Dr. Nagyszeghi Ferenc CVS és Szekeres Klára CVS) folytatott rend-szeres munka eredményeként – a „2005. Év Legjobb Értékelemzése” Díj el-nyeréséhez. A cikkből jól kirajzolódnak az értékelemzés bevezetési szakaszában végzendő tennivalók, majd a szerző rátér az „érett értékelemző” korba jutott szervezet módszertani megoldásainak ismertetésére. Bemutatásra kerül, hogy a hatékony költségcsökkentési módszerek kutatásakor hogyan jutott el a cég 1996-ban az értékelemzési technika alkalmazásának kipróbálásához és ezt számos kép, ábra, lista teszi színessé. A cikk a gyakorlatban is hosszú időn keresztül bevált tapasztalatok tételes megadásával zárul. Mindenképpen azok figyelmébe ajánljuk, akik az ipari környezetben megvalósítható értékelemzés módszertani „műhelyfogásai” iránt érdeklődnek.

HITELEZÉS ÉS ÉRTÉKELEMZÉS

Az értékelemzést széles körben alkalmazzák a gyártmány- és gyártástervezésnél, beruházási folyamatoknál, a management folyamatoknál, stb. Kísérleteink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az értékelemzés módszertana (Value Methodology) sikeresen alkalmazható a pénzügyi, hitelezési folyama-tokban is. A Dunaújvárosi Főiskolán egy speciális kutatócsoportot szerveztünk meg, amely kísérleteket végzett az értékelemzés új alkalmazási területeinek feltárása érdekében. Az ismert banki és a hitelezési folyamatok összeállítása után kidolgoztuk ezen folyamatok funkciómodelljét, amely alkalmas a hitel-nyújtók és a hitelezők együttműködését hatékonyabbá tenni. A magyar gazdaság egyik legnagyobb problémája, hogy állandóan forráshiánnyal küszködik. Ezt a sajátosságot az is kiváltotta, hogy a vállalkozások 99 %-a 11 főnél kisebb kis-, és középvállalat (KKV). Ezek a kisvállalatok döntően magyar tulajdonban vannak, de az előző, központi gazdaságirányítási rendszerben a lakosság nem tudott megfelelő tőkemennyiséget akkumulálni a vállalkozások finanszírozására. Jelenleg is hatalmas nehézség e kérdés megoldása, de olyan felvetésekre például, hogy hogyan lehet egy ilyen kör állapotát, igényeit felmérni, kielégíteni, és gazdaságosan kezelni, még nem született igazán jó megoldás. Nem szabad elfelejteni, hogy ez elsősorban nem a pénzügyi szektor feladata. A pénzügyi szektor elsődleges feladata, hogy pénzügyi forrásokat gyűjtsön össze és megfelelően helyezze ki, azaz gazdaságosan működjön. Nagy problémát látunk abban is, hogy ezen kérdés modellezése el sem indult. Munkánk során a pénzügyi és az értékelemzési szakma "összefogását" szeretnénk bemutatni, amely során támpontot próbálunk adni arra, hogyan érdemes ezt a kérdéskört megközelíteni.

MOZGÁSFEJLESZTŐ SZABADTÉRI JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA AZ ÉRTÉKELEMZÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL

Az értékelemzés egyik alapkategóriája a TERMÉK. Ez nem más, mint az értékelemzési munkánk tárgya, vagyis az, amire az értékelemzés irányul. Kétféle TERMÉK-kel találkozunk: a gyakorlatban legtöbbször meglévő termék továbbfejlesztésével, funkcióinak javításával van dolgunk. Ritkábban kapunk olyan feladatot, amikor új terméket kell terveznünk értékelemzéssel. Kis tanulmányunkban – írásunkban – egy új termék értékelemzéssel segített kialakítását, tervezését mutatjuk be. Itt jegyezzük meg, hogy hazai viszonylatban az értékelemzésre alapozott terméktervezés módszertana egy új iskolát jelent, amely nemcsak a felsőfokú képzésben, de a gyakorlatban is terjed. Az egyre szélesebb körű alkalmazásnak nagy „lökést adott” az ökológiai elemzés bevezetése, mivel az értékelemzés alapművelete – a funkcióelemzés – megkönnyíti, kis túlzással azt mondhatjuk: forradalmasítja az ökológiai leltárkészítést és az ökológiai hatáselemzéseket. Írásunkban a hangsúlyt az értékelemzés konkrét alkalmazására fektetjük, noha látványos lenne a költségalakulások vagy az egyébként is gyönyörködtető konstrukciós kialakítások bemutatása. Ezektől azért is el kell tekintenünk, mert ezek nem publikálhatóak, mivel ez egy élő feladat megoldása. Mindez azonban az értékelemzés terméktervezéses folyamatának megértését nem zavarja.

AZ USA UTÁN AZ EU-BAN BESZÁMOLÓ A 2006. ÉVI EU ÉRTÉKELEMZÉSI KONFERENCIÁRÓL (BRIGHTON, U.K., 2006. SZEPTEMBER 14-15.)

A 2006. szeptember 14-15-én megtartott konferencián mintegy 80 fő vett részt, többségében Európából, de jöttek előadók és résztvevők Amerikából, Kanadából, Hong Kong-ból, Szaúd-Arábiából, illetve Qatarból is. A cikkben mind a plenáris, mind a szekcióüléseken hallott előadások összefoglaló megállapításait foglaltuk össze. Rengeteg érdekes téma, vadonatúj területek, kiváló gondolatok, giga projektek, az előadók több évtizedes értékelemzési gyakorlatából adódó bölcs megállapítások – kell-e ennél több egy konferencián? Ami a legfőbb meglepetést okozta számunkra: azt tudtuk, hogy az EU-ban is folyik értékelemzés, de azt nem, hogy ilyen intenzív módon. Ebből a közösség iránti felelősségérzetből, ill. az önzetlen szakmai nyitásból kaptunk a konferencián egy kis ízelítőt.