x 
Cart empty

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Értékelemzési Szemle - 2008/1. szám kivonata

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

OKTATÁS – MÓDSZERTAN

1.      Ábrahám Sándor – Márkus Gábor: Az értékelemzés oktatása új módszerekkel-innovációs példával bemutatva

2.      Dr. Hegedűs József: A fenntartható fejlődés igényeit kielégítő terméktervezés az értékelemzés alkalmazásával

3.      Dr. Hoffer Ilona – Petővári Zsuzsanna: Az értéktérkép vizsgálata a stratégia és a szervezeti magatartás
    aspektusaiból

4.      Dr. Nádasdi Ferenc: Értéknövelés és a termékek versenyképessége

5.      Kardos Barbara: TQM vs. Value Analysis

MEGVALÓSULT ÉRTÉKELEMZÉSEK

6.      Tarjániné Illés Marianna Tünde: Beszerzési folyamat értékelemzése magyarországi fémszerkezetgyártó
    vállalatnál

7.      Dr. Tóth Antal: A controlling költségtervezési és az értékelemzési módszer kombinált alkalmazása a
    Gyümölcslé Feldolgozó Élelmiszeripari Rt. célköltség tervezésénél

8.      Vámosi Kornélia – Dr. Nádasdi Ferenc: Innováció a csigolyatörés kezelésében

9.      Dr. Nagyszeghi Ferenc: Értékelemzés a MÁV 35 éves gyakorlatában

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

10.    Fodor Árpád: Beszámoló a VIII. Nemzetközi Értékelemzési Konferenciáról (Budapest, 2008.)

11.    Dr. Nádasdi Ferenc: Útijelentés az Amerikai Értékelemzők Nemzetközi Társasága (SAVE International) Reno-
    ban (USA), rendezett Nemzetközi Konferenciájáról (2008. június 7-13.)

12.    Tarjáni István: Az EU értékelemzési szervezete (EGB) és a MÉT közötti szakmai és munkakapcsolat 2007-
    2009.

Ábrahám Sándor (CVS life, PVM) – Márkus Gábor (CVS, PVM):

Az értékelemzés oktatása új módszerekkel- innovációs példával bemutatva

Az oktatásnál mindig probléma, hogyan szerezzenek a hallgatók gyakorlati értékelemzési tapasztalatokat. Mivel önálló szerződéses munkára nincs lehetőség, így az „éles” helyzetet szükséges szimulálni. A szerzők által egy ilyen szimuláció környezetre elkészített modellel ismerkedhet meg az olvasó, amely minden esetben egy nem publikált, de a megrendelőnél bevezetett, dokumentált eredményeket hozó értékelemzési projekten alapul. A cikkben bemutatatásra kerül a módszer eddigi alkalmazásának tapasztalatai egy technológia fejlesztési témában végzett kísérlet alapján, külön felvillantva az érdekes, esetenként az eredetinél jobb megoldásokat. Az esetpélda alapjául olyan téma került kiválasztásra, amely korábban az alkalmazott módszerek, valamint a javaslatok teljes körű bevezetése miatt első díjat nyert egy országos értékelemzési pályázaton (bázis értékelemzés).

Dr. Hegedűs József (CVS life, PVM):

A fenntartható fejlődés igényeit kielégítő terméktervezés az értékelemzés

alkalmazásával

A termék a vállalkozás elemi formája, az innováció hordozója, a gazdagság és a boldogság alapvető forrása. A piacon a termékváltások szakadatlanul gyorsulnak, a termékpályák rövidülnek. Ugyanakkor egyre erősödik a fenntartható fejlődés igényeit kielégítő szemlélet. Jelenleg ez a két szemlélet feszül egymásnak.

Bár még csak az elején tart ez a kényszerű harc, azonban előre látható, hogy lényegesen súlyosabb lesz annál, mint ami a termékvilágban az eddigiekben megtörtént.

Az értékelemzés módszertani szempontból kiválóan alkalmas ezen harc várható kihívásainak a megválaszolására. A költség optimalizáció mellett csökkenteni – optimalizálni – lehet a termék előállításával, felhasználásával előidézett környezetterhelést is. A szerző a cikkben ezt a gondolatmenetet kívánja bemutatni és ismertetni, kihangsúlyozva azt, hogy ezek az első lépések még csak kísérleti jellegűek. Azonban az eljárás kidolgozott algoritmusai alapján már csak egy lépés az eljárásrendszer és annak számítógépes megoldásának véglegesítése.

Dr. Hoffer Ilona (CVS life, PVM) – Petővári Zsuzsanna:

Az értéktérkép vizsgálata a stratégia és a szervezeti magatartás aspektusaiból

Az értéktérkép egy elemzési technika, amely kifejezetten a szervezet számára fontos soft tényezőkre, ezeken belül is az értékekre koncentrál. A stratégiaalkotás és -megvalósítás fókuszába az értékteremtést helyezi. Cikkünkben az értéktérkép és alkalmazási gyakorlatának ismeretében a következő kérdésekre keresünk választ:

-     Hol húzódnak a téma elméleti határai?

-     Milyen más - értékmódszertanon kívüli - területekhez kapcsolódik az értéktérkép

       készítése?

-     Hogyan képes az értéktérkép stratégiai szintre emelni az értékmódszertant?

-     A stratégiai menedzsment mely területét érinti?

-     Miért motivált a felső vezetés a vállalati értéktérkép használatában?

-     Milyen eredményeket várhatunk el tőle?

-     Milyen szervezeti kultúra támogatja leginkább az értéktérkép sikeres alkalmazását?

-     Miért működik a technika?

Cikkünkben nagy hangsúlyt fektetünk a keretek konkretizálására, amit a téma komplex jellege is meghatároz. Kutatómunkánk során feladatként jelentkezett a vonatkozó szakirodalom felkutatása és integrálása, hiszen a különböző szakterületek elkülönülve jelennek meg. A különböző tudományterületek ide vonatkozó részét megkíséreljük rendszerbe foglalni. Célunk, hogy a vállalati értéktérkép iránt érdeklődök el tudják helyezni a metodikát tágabb elméleti környezetben is

Dr. Nádasdi Ferenc, PhD, dr. habil (CVS life, PVM):

Érték-növelés és a termékek versenyképessége

Kutatásaink során az érték – növelés területén jó eredményeket értünk el a cipőipar, ruhaipar és a bútoripar területén. Minden esetben az érték – növelést a Value Methodology segítségével valósítottuk meg – eredményesen. Csak a funkcióelemzés teszi lehetővé, hogy az érték – növelést minimális költséggel valósítsuk meg. Ilyen esetekben elsősorban a Funkció ↑/Költség →, esetleg a Funkció ↑↑/ Költség ↑, vagy a Funkció ↑/Költség ↓ stratégia valósítható meg. A megfelelő megoldások kiválasztása a vevővel való iterációs együttműködés során valósult meg.

Kulcsszavak: Érték-növelés, versenyképesség, értékmódszertan, értéktervezés, marketing, funkcióelemzés

Kardos Barbara (AVS):

TQM vs. Value Analysis

A SAVE International által kiadott Érték Standard megfogalmazása szerint az értékmenedzsment az értékmódszertan alkalmazása - egy szervezet által - stratégiai szemléletű értékfejlesztés megvalósítására. Az értékmenedzsment a klasszikus (termék, technológia) értékelemzésből fejlődött ki, kezdetben értékmódszertan (Value Methodology), majd értéktervezés (Value Engineering) elnevezések váltak általánossá. Az értékmenedzsment (Value Management) elnevezés a szervezeti folyamatokba a stratégiai gondolkodásba történő beépülésre utal, és ezen a ponton kapcsolódik az átfogó minőségközpontú menedzsmenthez (TQM).

A szerző cikkében röviden kitér a TQM és a VA jellemzőire, ismerteti a módszertanok szemléletét, eszközrendszerét, majd részletezi a közös vonásokat és a különbségeket. Végül szemléz néhány szakértő véleménye között a TQM filozófiába ágyazott értékelemzésről.

Tarjániné Illés Marianna Tünde (CMC, CVS, PVM):

Beszerzési folyamat értékelemzése magyarországi fémszerkezetgyártó vállalatnál

A vállalkozások környezete folyamatosan változik. Ez elől a vállalkozások – mivel alapvetően nyitott rendszerek – nem tudnak elzárkózni. A változások hatást gyakorolnak az egyes gazdasági, működési egységekre, amelyek következtében a kialakult vagy megtervezett folyamatok változnak, „elhangolódnak”. Így a saját folyamatok áttekintésére rendszeresen szükség van. A folyamatszervezés célja a vállalati folyamatok hatékonyságának fenntartása és javítása. A beszerzés fogalmának pontos meghatározása gyakori problémát okoz a szakemberek számára. Nehéz meghatározni, hogy mik e tevékenység határai, miként épül be a szervezet struktúrájába, milyen részt kap a vállalat stratégiájában. A különböző környezeti hatások eltérő magatartást követelnek meg a beszerző vállalat részéről. Ezért a beszerzési döntési folyamatot több szakaszra kell bontani egészen a probléma felmerülésétől a folyamatot lezáró értékelésig és visszacsatolásig. Jelen cikkben a szerző egy feldolgozóipari vállalkozásnál alkalmazott témát

mutat be.

Dr. Tóth Antal (CVS life):

A controlling költségtervezési és az értékelemzési módszer kombinatív alkalmazása

a Gyümölcslé Feldolgozó Élelmiszeripari Rt. célköltség tervezésénél

A legkiélezettebb versenyhelyzet még mindig a közvetlen fogyasztói piacon tapasztalható. A gépkocsi márkák, a mobiltelefonok, a kozmetikumok, a biztosítási termékek mellett a különféle üdítőitalokat, gyümölcsleveket előállító élelmiszeripari vállalatok vívnak „ádáz” harcot a mind nagyobb piaci szegmens megszerzéséért, illetve a piacaik megtartásáért. Nem véletlen, hogy ezeknél a cégeknél szigorúan szabályozott és tanúsított minőségbiztosítási rendszerek, valamint jól kiépített, a gazdálkodás átláthatóságát és a menedzsment naprakész informáltságát biztosító controlling rendszerek működnek. A cikkben egy hazai gyümölcslé feldolgozó cégnek a piaci versenyben való eredményes részvétel és a még megfelelő hasznot realizálható piaci ár kialakítása érdekében végzett – értékelemzési eljárással támogatott – controlling célköltség tervezési (target costing) tevékenységét kívánja a szerző bemutatni.

Vámosi Kornélia (AVS) – Dr. Nádasdi Ferenc, PhD, dr. habil (CVS life, PVM):

Innováció a csigolyatörés kezelésében

A világban minden nap nagyszámban fordul elő baleset, vagy betegség következtében a gerinccsigolyák törése, vagy összeroppanása. Mivel a csigolyák által közrefogott gerinccsatornában húzódnak az agyból kiinduló, az egész test mozgását irányító ideg kötegek, a csigolyatörés következtében kialakuló deformitás miatt ezek sérülhetnek. Az erős fájdalmon és a következményes mozgáskorlátozottságon kívül a test részleges, vagy akár teljes bénulása is kialakulhat. A súlyos szövődmények megelőzése a gerinc eredeti állapotának visszaállítása lehetséges. Régebben heroikus műtéteket végeztek, csavarozással, távtartók vagy fém protézisek, ill. a beteg saját csontjának beültetésével. Ezek az eljárások a magas műtéti költségek mellett a beteg számára nagy kockázatot, sok szenvedést jelentettek. Egy orvos-csoport által ismertetett eljárás egyszerűen kivitelezhető, a beteg szenvedéseit gyorsan, jelentős mértékben enyhíti, kevesebb szövődménnyel jár, költséghatékony. A kisebb műtéti trauma miatt a beteg a munkaképességét sokkal hamarabb nyeri vissza, és súlyos baleset vagy betegség után is csaknem teljes életet élhet. Az egészségbiztosítás szintjén az eljárás bevezetése, a felszerelések beszerzése, a személyzet betanítása költségként, a haszon ugyanakkor a munkáltatóknál és a betegeknél jelentkezik. A Value Methodolgy alkalmazása ezen a területen is sok előnnyel járhat. A hagyományos és az új eljárás FAST diagramjainak és funkcióköltségeinek összehasonlítása szemléletesen bizonyítja az új eljárás előnyeit. Az új eljárás bevezetésének teljes folyamatát a Value Methodolgy alkalmazásával célszerű megtervezni és megvalósítani, mert így lehetőség van a leghatékonyabb megoldások megtalálására. A szerzők korábbi kutatásai azt bizonyítják, hogy az innováció és a Value Methodolgy összekapcsolása lehetővé teszi az innováció hatékonyságának

további növelését.

Dr. Nagyszeghi Ferenc (CVS life, PVM):

Értékelemzés a MÁV 35 éves gyakorlatában

A Magyar Államvasutak az értékelemzés lényegét és fontosságát korán felismerte. Azonban a gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit először nehezen sikerült megtalálnia. Az első kísérleti jellegű értékelemző munka 1975-ben a Dunakeszi Járműjavító Üzemben kezdődött. Már az akkori nehéz gazdasági helyzetben is nagy jelentősége volt annak, amit az értékelemzési módszer és a team-munka a vezetők, a munkatársak gondolkodásában, szemléletében eredményezett. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy az értékelemzési munka meghonosodása már ekkor is jelentősen segítette a marketing szemléletű rendszerben való gondolkodást és cselekvést. A szerző a cikkben átfogóan bemutatja a Magyar Államvasutaknál az elmúlt közel négy évtizedben történt értékelemzői munkálatokat.