x 
Cart empty

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Fontos információk

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

2015.06.01. - Állásfoglalás* "Értékelemzés készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán
A MÉT-hez állásfoglalás kérés érkezett be egy ajánlattevőtől az egyik „értékelemzés készítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán, ahol ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánította ajánlattevő ajánlatát, felróva, hogy a bemutatott értékelemzési referenciamunka nem köztulajdonban lévő útberuházás kapcsán készült, hanem magántulajdonú út tekintetében. Az ügyben az ajánlattevő jogvitát kezdeményezett, amelyhez a Magyar Értékelemzők Társaságától állásfoglalást kért az alábbi kérdések terén:
1./              (az adatok feltöltése folyamatban van)
VÁLASZ:
INDOKLÁS:
2./
VÁLASZ:
INDOKLÁS:
3./
VÁLASZ:
INDOKLÁS:
4./
VÁLASZ:
INDOKLÁS:
5./
VÁLASZ:
INDOKLÁS:
6./
VÁLASZ:
INDOKLÁS:
7./
VÁLASZ:
INDOKLÁS:
8./
VÁLASZ:
INDOKLÁS:

2015.05.15. - Pilot projektekben való részvétellel kapcsolatos szabályozás
A MÉT Elnökség határozata szerint a különféle ÉE pilot-projektekbe való bekapcsolódási lehetőséget a MÉT támogatja, a kínálkozó lehetőségről információt küld a tagok és/vagy más értékelemző szakértők részére. A kiküldött információ a figyelem felkeltésére szolgál és nem tartalmaz választ minden felmerülő kérdésre. Minden esetben a bekapcsolódni kívánó személyek teendője részletesen tájékozódni az aktuális feltételekről. 
„A MÉT a saját kommunikációs csatornáin segíti a kezdő kollégákat bekapcsolódni a számukra tudást és tapasztalatokat hozó munkákba.”
„A MÉT szerepe a projekt(ek) megvalósításával kapcsolatosan kizárólag a munkatársak kapcsolatfelvételének az elősegítése, különös tekintettel a tevékenységünkkel csak most ismerkedő kezdő tagok ismeret – és tapasztalatszerzést célzó bevonása a már létező, vagy a jövőben elinduló projektekhez történő bekapcsolására.
Tekintettel arra, hogy a MÉT szerepe csak az említett célnak minden résztvevő számára hasznos megvalósítására szorítkozik, így kifejezetten kizárja bárminemű felelősségét a szakértő és a bekapcsolódó munkatársa között, valamint bármelyikük és a projekt megrendelője között létrejövő vagy már létrejött jogviszonyból eredő bármilyen jogcímen felmerülő közvetlen vagy közvetett követeléssel szemben – beleértve az esetleges munkavégzéssel, valamint a munkavégzés eredményével kapcsolatos igényeket is.”
Nyomatékosan kérjük az értékelemző kollégákat arra, hogy az értékelemzési projektekbe való bekapcsolódás során, a munkavégzés / feladatvállalás feltételeit illetően a kellő körültekintéssel járjanak el!

2015.05.15. - Állásfoglalás* ajánlatkérő részéről egy "Előzetes vitarendezési kérelem" kapcsán megfogalmazott kijelentésekre vonatkozóan
1./ Ha egy „Értékelemzés készítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő előírja kötelező referenciaként egy CVS minősítéssel rendelkező szakember meglétét, az nem versenykorlátozó hatású.
VÁLASZ: A hivatkozott eljárástól függetlenül jelenthető ki, hogy a CVS minősítéssel rendelkező szakember megléte, mint „Értékelemzés készítése” tárgyú projekt kötelező referenciaként történő előírása kifejezetten versenykorlátozó hatású.
A CVS és/vagy PVM és/vagy TVM minősítésű értékelemző szakértő esetében egyaránt igaz, hogy egyrészt a módszertan ismeretét illetően abból eredményes vizsgát tett, másrészt vezetett végig értékelemzési projektet. A hivatkozott szakértői minősítések az értékelemző szakértőre (személy) vonatkozóan jelzi(k) a módszertan ismeretét. Az adott szakértő – korábbi referenciáitól teljesen függetlenül is – képes és alkalmas a módszertant bármely téma feldolgozása során alkalmazni.
Szakértői munkára történő felkérést megelőzően indokolt az értékelemző szakértő vezetésével korábban már lefolytatott sikeres értékelemzési projektekre vonatkozó referenciák bekérése, azonban a szakértői minősítés elvárás-rendszerét ismerve értelmezhetetlen és a MÉT részéről kifejezetten ellenjavallt a bekért referenciáknak egy adott témakörhöz, vagy témanagysághoz történő kötése. (Az értékelemző ugyanis módszertani szakértő, nem pedig iparági specialista.)

2./ Egy megfontolt beruházói/minisztériumi döntést megalapozó értékelemzés készítéséhez elengedhetetlen egy CVS minősítéssel rendelkező szakember közreműködése.
VÁLASZ: Nem a CVS minősítéssel rendelkező szakember közreműködése az elengedhetetlen egy megfontolt beruházói/minisztériumi döntést megalapozó értékelemzés készítéséhez, hanem az értékelemzésre vonatkozó szabványok és szakmai protokollok betartása. Ennek pontos ismeretével és a szakmai garanciák biztosításával nem kizárólag CVS minősítésű szakemberek rendelkeznek. (Lásd még: AVS, PVM, TVM minősítésű szakértők is.)

3./ A honlapon szereplő 16 CVS minősítésű szakember több különböző cégnél dolgozik, és önállóan is képes teljes értékű értékelemzés elkészítésére.
VÁLASZ: A MÉT nem vezet nyilvántartást arról, hogy a minősített szakértők milyen munkaviszonyban, vagy jogviszonyban tevékenykednek.

4./ Érdeklődünk, hogy vannak-e olyan CVS szakemberek, akik nem szerepelnek a honlapjukon (www.shva.hu) szereplő listában.
VÁLASZ:  A Magyar Értékelemzők Társaságának (MÉT) honlapja (www.shva.hu) az érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező és nevük közzétételéhez hozzájárást adó szakértőket listázza (AVS, CVS, PVM, TVM). 
A MÉT azért javasolja a különféle értékelemzési projektekhez a szakértői minősítéssel rendelkező MÉT tagokat felkérni, mert ők a MÉT MB által gesztorált nemzetközi minősítési rendszer alapján szerezték meg minősítésüket. A MÉT tagjait a szakszerű munkavégzésen túlmenően az Etika Kódex is köti a vonatkozó normák betartására.

*Amennyiben az állásfoglalás(ok) esetlegesen nem teljes körűen tartalmazzák a választ a feltett kérdésre vonatkozóan, vagy azok értelmezésekor kapcsolódó kérdések merülnek fel, a MÉT fenntartja a jogot saját állásfoglalásai tartalmának további pontosítására.